Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-100315-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách, Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo Hiểm xã hội các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hồ sơ đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ nộp về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển Phòng LĐTB&XH nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền
Bước 3: Phòng LĐTB&XH chuyển kết quả về Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. UBND xã trả kết quả cho công dân
Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ BHYT theo nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 (Mẫu số 1a)
Bản sao một trong các giấy tờ liên quan đến tham gia kháng chiến (Lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên, quyết định phục viên, xuất ngũ…)
* Trường hợp không còn các giấy tờ liên quan đến quá trình tham gia kháng chiến hồ sơ gồm:
+ Bản khai quá trình tham gia kháng chiến mẫu số 3B.
+ Giấy xác nhận của hai đồng đội cùng hoạt động công tác từ cấp đại đội trở xuống (mẫu 3D)
+ Biên bản Hội đồng xác nhận xã, phường, thị trấn (Mẫu 3C)
- Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ dán ảnh có Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Công văn của UBND xã, thị trấn (mẫu 2a)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ BHYT
Tải về
Bản khai quá trình tham gia kháng chiến
Tải về
Biên bản Hội đồng xác nhận xã, phường, thị trấn
Tải về
Công văn của UBND xã, thị trấn
Tải về
Giấy xác nhận của hai đồng đội cùng hoạt động công tác từ cấp đại đội trở xuống
Tải về

0
27