Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-100764-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ nộp về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ về phòng Lao động Thương binh Xã hội. Phòng Lao động Thương binh Xã hội xem xét giải quyết
Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh Xã hội chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ủy ban nhân dân xã chuyển trả công dân
Giấy báo tử
Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đề nghị công nhận liệt sĩ, gia đình liệt sĩ - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-100764-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34