Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-101118-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Dược
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định, trình Sở Y tế xem xét giải quyết
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả"
Đơn đề nghị cấp Cấp lại chứng chỉ Hành nghề Dược
Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn
Sơ yếu lý lịch
Giấy chứng nhận sức khỏe theo qui định của BYT cấp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp
Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở Dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp
Bản cam kết thực hiện qui định của các văn bản qui phạm pháp luật về dược có liên quan
Bản sao chứng minh nhân dân có công chứng hoặc chứng thực
02 chân dung cỡ 4cmx6cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
74