Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-101192-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Dược
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định, trình Sở Y tế xem xét giải quyết
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả
Đơn đề nghị Gia hạn chứng chỉ Hành nghề Dược
Giấy chứng nhận sức khỏe theo qui định của Bộ y tế cấp trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp
Bản sao chứng chỉ Hành nghề Dược đã cấp
02 chân dung cỡ 4cmx6cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề Dược
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn chứng chỉ Hành nghề Dược - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-101192-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33