Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-101202-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ Dược
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" chuyển giao hồ sơ cho phòng chuyên môn thẩm định, trình Sở Y tế xem xét giải quyết
Bước 3: Trả kết quả tại bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả
Đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận ĐĐK kinh doanh thuốc
Bản sao hơp pháp chứng chỉ hành nghề Dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh; Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật
Đối với đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc, đại lý án vaccin, sinh ph ẩm y t ế cho doanh nghiệp sản xuất vaccin, sinh phẩm y t ế, c ó bản sao hợp pháp hợp đồng đại lý giữa doanh nghiệp mở đại lý và người đứng đầu đại lý
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với Đại lý thuốc 120.000 đồng
Lệ phí gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với Nhà thuốc tư nhân 240.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21