Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-101491-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Hạ tầng kỹ thuật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: 04 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bên xin phép nộp hồ sơ tại phòng Quản lý đô thị
Bước 2: Cán bộ chuyên trách tiếp nhận kiểm tra xử lý hồ sơ
Bước 3: Kiểm tra tại hiện trường nơi xin phép cải tạo vỉa hè
Bước 4: Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt cấp phép, trả kết quả cho bên xin phép tại phòng Quản lý đô thị
Tờ trình xin phép cải tạo vỉa hè cơ quan xác nhận
Mặt bằng tổng thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Quyết định phê duyệt dự án cải tạo
Thiết kế chi tiết các tấm đan chịu lực khi có tải trọng xe đi qua nơi cải tạo
mặt bằng hiện trạng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thi công chỉnh trang, gia cố vỉa hè, hạ bó vỉa hè - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-101491-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17