Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-105732-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu
Hồ sơ xin làm việc của người nước ngoài gồm:
+ Đơn xin làm việc (theo mẫu).
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người lao động cư trú cấp. Trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên thì còn phải có phếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp.
+ Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài có dán ảnh.
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú ở Việt nam thì giấy chứng nhận sức khoẻ cấp theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam.
+ Bản sao chứng chỉ về trình độ chuyên môn, tay nghề của người nước ngoài bao gồm: Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ hoặc giấy chứng nhận về trình độ chuyên môn tay nghề của người lao động nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy của nước đó. Đối với người lao động nước ngoài là nghệ nhân những ngành truyền thống có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ thì phải có văn bản nhận xét về trình độ chuyên môn, tay nghề và trình độ quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.
+ Ba ảnh mầu (kích thước 3 cm X 4 cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính), ảnh chụp không quá một năm.
Các giấy tờ trong hồ sơ xin làm việc nêu trên do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo qui định của Pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt nam; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo qui định của pháp luật Việt Nam.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Công văn của đơn vị v /v đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài
Giấy phép lao động
Lý lịch tự thuật
Phiếu đăng ký dự tuyển lao động
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 400.000đ/giấy phép

0
19