Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-120832-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình xin phê duyệt Dự án đầu tư
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Tờ trình đề nghị thẩm định Dự án đầu tư của Chủ đầu tư
Báo cáo nghiên cứu khả thi
Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận được lập dự án hoặc kế hoạch chuẩn bị đầu tư
Văn bản phê duyệt quy hoạch chung, chứng chỉ quy hoạch
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình đề nghị thẩm định Dự án đầu tư của Chủ đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định trình phê duyệt Dự án đầu tư nhóm B, C vốn nhỏ hơn 5 tỷ thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-120832-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26