Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-123082-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Dịch vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch & Đầu tư
Bước 2: SởKhoa học & Đầu tư xem xét thẩm định
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Hồ sơ mời thầu
Căn cứ lập HSMT: Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư
Kế hoạch đấu thầu được duyệt
Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan
Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn ODA
Các chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi trong đấu thầu quốc tế hoặc các quy định khác liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-123082-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Đấu thầu Dịch vụ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
33