Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-135488-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Phòng Khoáng sản và nước, Khí tượng Thủy văn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ các thủ tục trong hồ sơ theo đúng qui định của pháp luật và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về Phòng Khoáng sản - Nước & KTTV
Bước 3: Phòng Khoáng sản - Nước & KTTV nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước nước dưới đất
Bản sao có chứng thực quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh
Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, và hợp đồng lao động (trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật)
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép
Bản khai năng lực chuyên môn, kỹ thuật của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
Chú ý: khi cơ quan chuyên môn kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin cấp phép, đề nghị tổ chức, cá nhân xin cấp phép mang theo bản chính quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy đăng ký hoạt động kinh doanh; các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, và hợp đồng lao động (trong trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật) để cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ đối chiếu với bản sao
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn; Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật
Tải về
Đơn đề nghị cấp phép hành nghề khoan nước nước dưới đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí giấy phép 100.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ 500.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-135488-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26