Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-136708-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế; Ủy ban nhân dân cấp huyện và phòng ban chuyên môn cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật và nộp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ, làm trích lục hoặc trích đo, trích sao hồ sơ địa chính và gửi kèm theo hồ sơ đến sở Tài nguyên và Môi trường.
- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận.
Bước 3: Trả kết quả tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án (bản sao chứng thực)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trích lục hoặc trích đo (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21