Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-136901-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ, nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý Thương mại
Bước 3: Phòng Quản lý Thương mại nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát
Xác nhận của cơ quan Công an cấp xã về việc doanh nghiệp đã khai báo mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp trong trường hợp mất Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất:
- Đơn đề nghị cấp lại.
- Giấy xác nhận của cơ quan Công an cấp xã nơi mất giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.
2. Trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát:
- Đơn đề nghị cấp lại.
- Bản chính giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị rách, nát.
3. Trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng.
Sau thời hạn 1 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi hoặc quyết định tước quyền sử dụng, doanh nghiệp được cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, Việc cấp lại được thực hiện như trường hợp cấp mới.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-136901-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
34