Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-270728-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa và 1 cửa liên thông của Sở kế hoạch và Đầu tư
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị được giao làm Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở KH & ĐT
Bước 2: Sở KH & ĐT xem xét thẩm định
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Hồ sơ mời thầu
Văn bản phê duyệt dự án hoặc dự toán (đối với mua sắm thường xuyên)
Văn bản phê duyệt KHĐT hoặc KHĐT điều chỉnh (nếu có)
Tài liệu về thiết kế (quyết định phê duyệt thiết kế nếu có), kèm theo dự toán được duyệt (đối với gói thầu xây lắp)
Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (chỉ áp dụng đối với gói thầu do Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Chủ đầu tư) - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-270728-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32