Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-284434-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Văn thư, lưu trữ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tiếp nhận trực tiếp tại Văn thư Sở Nội vụ.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề lưu trữ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có đủ năng lực, điều kiện hành nghề lưu trữ nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Sở Nội vụ;
Bước 2: Sở Nội vụ quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định.
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Sở Nội vụ.
Đơn đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề;
Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề;
Giấy xác nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực hành nghề lưu trữ;
Giấy chứng nhận kết quả nghiệp vụ lưu trữ;
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
02 Ảnh chân dung cỡ 2cm x 3cm (không quá 6 tháng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-284434-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Văn thư, lưu trữ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
61