Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS1218
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) các huyện, thành phố.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi khởi công chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo gửi Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) các thông tin sau: Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ thi công dự kiến của công trình;
Bước 2: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch kiểm tra; tổ chức thực hiện kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra trong quá trình thi công xây dựng công trình chậm nhất sau 7 ngày, kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra;
Bước 3: Trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu chủ đầu tư phải gửi văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng tới Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị)
Bước 4: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.
Báo cáo hoàn thành hạng mục công trình hoặc hoàn thành công trình (bản chính) cùng danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình
Hồ sơ hoàn công công trình;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-BS1218
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17