Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS1695
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
- Gửi qua phần mềm dịch vụ hành chính công.
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề thú y (có giá trị 05 năm).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có nhu cầu gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ đến Chi cục Chăn nuôi và Thú y (qua Bộ phận một cửa Sở Nông nghiệp & PTNT: trực tiếp hoặc qua mạng) trước khi hết hạn 30 ngày
Bước 2: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp nhận hồ sơ quyết định việc gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chứng chỉ hành nghề thú y đã được Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp
Đơn đăng ký gia hạn
Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp
Giấy chứng nhận sức khỏe
02 ảnh 4x6
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Không thu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-BS1695
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19