Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS190
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Xây lắp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư, bên mời thầu hoặc tổ chuyên gia đấu thầu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư, bên mời thầu hoặc tổ chuyên gia đấu thầu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính
- Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân xã
- Tại báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu
Thời hạn giải quyết: Thời gian sơ tuyển tối đa 15 ngày đối với đấu thầu trong nước và tối đa 23 ngày đối với đấu thầu quốc tế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bên mời thầu lập và trình Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển
Bước 2: Bên mời thầu thông báo mời sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu
Bước 3: Bên mời thầu Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển
Bước 4: Bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển
Bước 5: Chủ đầu tư phê duyệt kết quả sơ tuyển
Bước 6: Thông báo kết quả sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu và thông báo cho các nhà thầu tham dự sơ tuyển
Hồ sơ mời sơ tuyển
Hồ sơ dự sơ tuyển
Số bộ hồ sơ: Hồ sơ mời sơ tuyển (01 bản sao); Hồ sơ dự sơ tuyển (01 bản gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
38