Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS192
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư hoặc bên mời thầu hoặc tổ chuyên gia đấu thầu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư hoặc bên mời thầu hoặc tổ chuyên gia đấu thầu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã
- Qua hệ thống bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian từ lúc bên mời thầu phát hành hồ sơ mời thầu cho đến thời điểm đóng thầu
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà thầu gửi văn bản đề nghị làm rõ HSMT đến Bên mời thầu
Bước 2: Bên mời thầu gửi văn bản làm rõ HSMT cho các nhà thầu đã nhận HSMT
- Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu chưa rõ. Ghi lại nội dung trao đổi thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT gửi cho các nhà thầu
Văn bản đề nghị làm rõ HSMT
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
28