Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS194
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (đối với dự án do mình làm chủ đầu tư)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (đối với dự án do mình làm chủ đầu tư)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản phê duyệt HSMT
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bên mời thầu hoặc đơn vị được chủ đầu tư giao nhiệm vụ lập HSMT có trách nhiệm trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt HSMT, đồng thời gửi cho cơ quan, tổ chức thẩm định
- Công chức của cơ quan, tổ chức thẩm định tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
+ Cơ quan thẩm định yêu cầu Bên mời thầu bổ sung theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu sẽ tính là ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
Bước 2: Cơ quan, tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định HSMT trình chủ đầu tư phê duyệt
Bước 3: Chủ đầu tư phê duyệt HSMT
Hồ sơ mời thầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế), trừ gói thầu dịch vụ tư vấn, do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước; đối với đấu thầu quốc tế mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 85/2009/NĐ-CP
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực

0
33