Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS198
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Xã (đối với dự án do mình quyết định đầu tư)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Xã (đối với dự án do mình quyết định đầu tư)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính
- Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Tối đa 05 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư hoặc đơn vị thuộc chủ đầu tư được chủ đầu tư giao nhiệm vụ hoặc đơn vị được giao dự án chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Người có thẩm quyền phê duyệt KHĐT
Các văn bản pháp lý làm căn cứ lập KHĐT (Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư)
Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA
Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có)
Nguồn vốn cho dự án; Các văn bản pháp lý có liên quan(nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
35