Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS199
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu Dịch vụ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức, cá nhân thuộc chủ đầu tư được chủ đầu tư giao nhiệm vụ tổ chức việc thẩm định hồ sơ mời thầu. Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân thuộc chủ đầu tư được chủ đầu tư giao nhiệm vụ tổ chức việc thẩm định hồ sơ mời thầu. Trường hợp tổ chức, cá nhân được giao thẩm định không đủ năng lực thì chủ đầu tư tiến hành lựa chọn một tổ chức tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm để thẩm định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính
- Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã
Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bên mời thầu hoặc đơn vị được chủ đầu tư giao nhiệm vụ lập HSMT có trách nhiệm trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt HSMT, đồng thời gửi cho cơ quan, tổ chức thẩm định
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời
+ Cơ quan thẩm định yêu cầu Bên mời thầu bổ sung theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu sẽ tính là ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết)
Bước 2: Cơ quan, tổ chức thẩm định tiến hành thẩm định HSMT
Bước 3: Cơ quan, tổ chức thẩm định trình báo cáo thẩm định HSMT lên chủ đầu tư
Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ mời thầu
Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
Quyết định đầu tư
Kế hoạch đấu thầu được duyệt
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát lập dự án (đối với gói thầu tư vấn lập dự án); hoặc Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát thiết kế và dự toán (đối với gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công)
Những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ mời thầu
Các văn bản pháp lý liên quan khác (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
38