Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS349
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND xã
Bước 2: Cán bộ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, ghi giấy biên nhận giao cho người nộp; nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung một lần theo quy định; Cán bộ Bộ phận một cửa chuyển toàn bộ hồ sơ cho cán bộ chuyên môn để giải quyết, sau đó nhận lại kết quả để trao cho người nộp
Bước 3: Trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đối tượng thực hiện TTHC: Hộ gia đình, cá nhân
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại
Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-BS349
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở, Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22