Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS38
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức tập hợp đầy đủ thành phần hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở xây dựng
Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và chuyển đến phòng Kiến trúc quy hoạch để giải quyết
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Tờ trình xin Thẩm định Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (của chủ đầu tư)
Bản đồ địa hình hiện trạng khu đất quy hoạch. Tỷ lệ 1/200-1/500, Báo cáo khảo sát, các bản vẽ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, đĩa CD kèm theo
Tổng mặt bằng quy hoạch, mặt bằng định vị công trình thể hiện trên nền bản đồ hiện trạng 1/200 hoặc 1/500 có xác nhận của cơ quan thiết kế và của chủ đầu tư (7 bản : Cơ quan Sở Xây dựng lưu 2 bản, 5 bản để Chủ đầu tư sử dụng); đĩa CD kèm theo
Dự án hoặc báo cáo đầu tư
Đối với công trình đặc thù dễ gây cháy nổ, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, liên quan đến đê điều, v.v. phải có ý kiến của cơ quan chuyên ngành liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
không thu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
18