Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS486
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường - Phòng Khoáng sản - Nước và Khí tượng Thủy văn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân tập hợp đầy đủ các thủ tục trong hồ sơ theo đúng qui định của pháp luật và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về Phòng Khoáng sản - Nước & KTTV
Bước 3: Phòng Khoáng sản - Nước & KTTV nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua đường bưu điện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Phụ lục kèm theo báo cáo
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải, chất lượng nước thải trước và sau xử lý (thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá 03 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ), kèm theo sơ đồ vị trí lấy mẫu, và mô tả thời điểm lấy mẫu ngoài hiện trường (thời tiết, hiện trạng các nguồn thải có liên quan đến vị trí lấy mẫu).
(Các thông số phân tích nước nguồn tiếp nhận theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về chất lượng nước mặt, nước biển ven bờ; các thông số phân tích chất lượng nước thải là các thông số được quy định trong giấy phép đã được cấp).
- Số liệu quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận.
- Văn bản quy định vùng bảo hộ vệ sinh; mục đích sử dụng nguồn nước do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải (nếu có).
- Các văn bản về kết quả thanh tra, kiểm tra có liên quan đến hoạt động xả nước thải (nếu có).
- Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải (đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép).
Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép
Kết quả phân tích chất lượng nước thải và chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước. Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ
Báo cáo hiện trạng xả nước thải và tình hình thực hiện các quy định trong giấy phép. Trường hợp điều chỉnh quy mô, phương thức, chế độ xả nước thải, quy trình vận hành thì phải có đề án xả nước thải
Bản sao giấy phép đã được cấp
Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn lập hồ sơ Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí giấy phép 75.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả thải dưới 100m3/ngày đêm là 150.000 đồng - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả thải từ 100m3/ngàyđêm đến dưới 500m3/ngày đêm là 450.000 đồng - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả thải từ 500m3/ngàyđêm đến dưới 2.000m3/ngày đêm là 1.100.000 đồng - Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước xả thải từ 2.000m3/ngàyđêm đến dưới 5.000m3/ngày đêm là 2.250.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-BS486
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
34