Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS91
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh
- Thông qua hệ thống đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV (Thời gian có hiệu lực 01năm, giá trị lưu hành toàn quốc)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật
Bước 2: Thẩm định hồ sơ, Cấp giấy phép
Bước 3: Trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Theo Điều 31, Điều 32, Điều 33 của Thông tư số 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (Phụ lục 9- kèm theo)
Bản sao chụp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của người điều khiển phương tiện hoặc người áp tải hàng (có mang theo bản chính để đối chiếu)
Bản sao chứng thực một trong những giấy tờ sau:
+ Hợp đồng cung ứng
+ Hợp đồng vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật
+ Hoá đơn tài chính về xuất nhập hàng hoá thuốc bảo vệ thực vật
+ Bản kê khai vận chuyển hàng hoá của công ty (có xác nhận và đóng dấu)
Lịch trình vận chuyển hàng hoá, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có xác nhận và đóng dấu của công ty)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-BS91
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22