Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS942
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương (Phòng Quản lý đô thị)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: + Thẩm định: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
+ Phê duyệt: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê quyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố.
Nếu hồ sơ đủ thành phần theo quy định thì lập biên nhận hồ sơ, có ngày nhận và trả kết quả trao cho tổ chức hoặc cá nhân.
Nếu hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định thì hướng dẫn cho tổ chức hoặc cá nhân đề nghị bổ sung
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý đô thị (đối với các huyện), Phòng Công Thương (đối với Thành phố Phủ Lý). Cán bộ Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) có trách nhiệm lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, Hội đồng thẩm định, căn cứ nội dung đồ án quy hoạch, có văn bản gửi tổ chức hoặc cá nhân trình thẩm định để hoàn chỉnh đồ án quy hoạch đô thị. Sau khi nhận được hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị hoàn chỉnh, cơ quan thẩm định báo cáo nội dung thẩm định với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt xem xét, quyết định
Bước 3: Tổ chức hoặc cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố
Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án
Thuyết minh tổng hợp (thể hiện theo khoản 1, Điều 12 Thông tư
số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng) và thuyết minh tóm tắt
Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch
Thành phần bản vẽ (theo khoản 2, Điều 12 Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng)
Các văn bản pháp lý có liên quan
Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết
Đĩa CD lưu trữ toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch bao gồm thuyết minh, bản vẽ và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết
Số bộ hồ sơ: Hồ sơ trình duyệt: Tối thiểu 20 bộ; Hồ sơ thẩm định: Tối thiểu 03 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phí thẩm định
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Đính kèm hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị (khu vực thuộc địa giới hành chính trong phạm vi thuộc huyện quản lý) - Hà Nam
Số hồ sơ:
T-HNA-BS942
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32