Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNA-BS943
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương (Phòng quản lý đô thị)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị được lấy ý kiến
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
Thời hạn giải quyết: Hai mươi hai (22) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
+ Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) thẩm định hồ sơ và lấy ý kiến trong thời gian mười lăm (15) ngày
+ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét và cấp giấy phép quy hoạch trong thời gian bẩy (07) ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép quy hoạch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng (trừ các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh) lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố
Bước 2: Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ chuyển tới Phòng Công thương (đối với các huyện), Phòng Quản lý đô thị (đối với Thành phố Phủ Lý) để giải quyết theo quy định pháp luật
Bước 3: Phòng Công thương (Phòng Quản lý đô thị) xem xét hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan có liên quan và báo cáo UBND các huyện, thành phố về nội dung giấy phép quy hoạch.
Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở và dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp giấy phép quy hoạch, cơ quan quản lý quy hoạch phải tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung cấp phép. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở
Bước 4: UBND các huyện, thành phố xem xét và cấp giấy phép quy hoạch
Bước 5: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố
Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch
Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch
Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị
Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư
Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000.000đ (Hai triệu đồng)/01 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Số hồ sơ:
T-HNA-BS943
Cơ quan hành chính:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35