Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-068630-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư - Sở Tài chính Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, số 38B Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội;
+ Tiếp nhận hồ sơ qua mạng Internet theo hệ thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3 (truy cập qua Cổng thông tin điện tử sotaichinh.hanoi.gov.vn); Trả kết quả thủ tục hành chính, tại Bộ phận tiếp nhận, hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, số 38B Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội;
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các bước thực hiện đối với các tổ chức:
Gửi hồ sơ đề nghị cấp mã số chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư), thay đổi chỉ tiêu quản lý;
Các bước thực hiện đối với Sở Tài chính:
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị duyệt mã số đủ điều kiện theo quy định.
Bước 2: Các bước thực hiện đối với các tổ chức:
Nhận phiếu hẹn;
Các bước thực hiện đối với Sở Tài chính:
Thẩm tra hồ sơ.
Bước 3: Các bước thực hiện đối với các tổ chức:
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký mã số.
Các bước thực hiện đối với Sở Tài chính:
Trình lãnh đạo sở duyệt kết quả cấp mã.
Bước 4: Các bước thực hiện đối với Sở Tài chính:
Trả Giấy chứng nhận đăng ký mã số.
Thành phần hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa bao gồm:
a-1: Đối với Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
1- Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu 03-MSNS-BTC
2- Dự toán chi phí cho công tác chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).
Thành phần hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa bao gồm
a-2: Đối với Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện dự án:
1- Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu 04-MSNS-BTC
2- Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).
Thành phần hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa bao gồm
a-3: Đối với việc bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện đầu tư):
1- Tờ khai bổ sung thông tin dự án theo mẫu số 05-MSNS-BTC;
2- Quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan có thẩm quyền).
Thành phần hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa bao gồm
a-4: Đối với cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản khi có thay đổi chỉ tiêu quản lý đối với mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:
- Tờ khai đăng ký mã số dự án theo mẫu 07-MSNS-BTC
Nhận hồ sơ qua mạng Internet:
- Khai báo biểu mẫu trên hệ thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3,
+ Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.pdf (nếu có).
+ Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.doc.
- Gửi hồ sơ bản giấy (như phần a) khi đến nhận kết quả.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
Tải về
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư
Tải về
Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện dự án;
Tải về
Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-068630-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
39