Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-092498-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy chứng nhận kết hôn (đăng ký lại)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đi đăng ký lại nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp và nhận phiếu hẹn trả kết quả
Bước 2: Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký. Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự bản chính giấy đăng ký kết hôn; các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ. Trong cột ghi chú của sổ đăng ký kết hôn và dưới tiêu đề của bản chính giấy đăng ký kết hôn phải ghi rõ “Đăng ký lại”
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đăng ký lại việc kết hôn, các bên đương sự phải có mặt .Quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày đã đăng ký kết hôn trước đây
Trong trường hợp đăng ký lại tại UBND cấp xã, không phải nơi đương sự đã đăng ký hộ tịch trước đây, thì Tờ khai phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây
Việc kết hôn của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam, nhưng bản chính giấy tờ hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu quy định)
Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn hợp lệ đã được cấp trước đây (nếu có)
Bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân như: Sổ hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân, hoặc Hộ chiếu kèm theo bản chính để đối chiếu
Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền liên quan (như Tòa án, UBND ......)
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận kết hôn (nếu có), trường hợp không còn lưu để cung cấp thì viết bản cam kết về tình trạng hôn nhân có chữ ký làm chứng 02 người có cùng hộ khẩu với một trong hai bên tại thời điểm kết hôn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000 đ (năm mươi nghìn đồng)/01việc
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-092498-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26