Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-092509-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cách 1: Người có yêu cầu trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Cách 2: Người có yêu cầu đăng ký lại việc tử mà không có điều kiện trực tiếp đến Sở Tư pháp để đăng ký thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thay
Chú ý: Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ
Nơi tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính - Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội
Địa chỉ: Số 1B - Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
ĐT: 0433546151 hoặc 0433546163
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Trường hợp cần xác minh, làm rõ thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy chứng tử (đăng ký lại); Trường hợp từ chối thực hiện, Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân điền thông tin vào tờ khai đăng ký lại việc tử; chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) - Sở Tư pháp TP Hà Nội
Bước 2: Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì tiếp nhận và ghi phiếu hẹn trả kết quả cho công dân
- Trường hợp hồ sơ chưa đủ hoặc cần bổ sung thì phải hướng dẫn công dân bổ sung hồ sơ,hoàn thiện hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình thì hướng dẫn công dân tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Bước 3: Bộ phận một cửa vào sổ tiếp nhận , chuyển hồ sơ tới phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài để giải quyết theo quy định
Bước 4: Phòng Hộ tịch có yếu tố nước ngoài tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; Tiến hành giải quyết và chuyển kết quả đúng thời hạn quy định
Trường hợp trong quá trình giải quyết, nếu có yêu cầu cần bổ sung hồ sơ hoặc tiến hành xác minh, phải kịp thời thông tin tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian giải quyết cho công dân biết
Bước 5: Bộ phận một cửa tiếp nhận kết quả, vào sổ đăng ký khai tư vàcấp giấy chứng tử cho công dân theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người yêu cầu đăng ký lại việc tử là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người chết
Việc đăng ký lại việc tử được thực hiện khi bản chính Giấy chứng tử và sổ đăng ký khai tử đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Giấy tờ phải nộp
• Tờ khai đăng ký lại việc tử (theo mẫu)
• Bản sao giấy chứng tử đã được cấp hợp lệ trước đây (nếu còn)
Chú ý: Trường hợp không còn bản sao giấy chứng tử trước đây thì công dân viết giấy cam đoan về việc đã đăng ký khai tử, sổ đăng ký khai tử không còn lưu giữ được và chịu trách nhiệm về nội dung cam đoan.
Chú ý: Bản cam đoan phải có xác nhận của 02 người làm chứng biết rõ về việc đã đăng ký khai tử trước đây và có xác nhận của UBND cấp xã về chữ ký của 02 người làm chứng.
• Bản chính Văn bản ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ thay cho giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền)
• Bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu ; Sổ đăng ký thường trú của người có yêu cầu
Giấy tờ phải xuất trình:
1. Chứng minh nhân dân / hộ chiếu của người có yêu cầu ( hoặc người ủy quyền )
2. Sổ đăng ký thường trú hoặc tạm trú của người có yêu cầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-092509-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
10