Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-098697-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Thi hành án dân sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng thi hành án
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ thụ lý
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 1-3 ngày sau khi có căn cư khôi phục thời hiệu thi hành án
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có quyền, lợi ích nhưng đã quá 3 năm kể từ ngày bản án,quyết định có hiệu lực pháp luật mới có đơn yêu cầu nhưng chứng minh được trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng không thể yêu cầu thi hành án đúng hạn
Bản án, quyết định của tòa án
Đơn và tài liệu chứng minh việc làm đơn quá hạn
Tài liệu xác minh điều kiện khôi phục thời hiệu thi hành án
Quyết định khôi phục thời hiệu thi hành án
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Khôi phục thời hiệu thi hành án - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-098697-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Thi hành án dân sự
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24