Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-099204-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động thương binh và xã hội cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ yêu cầu giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã, nhận phiếu biên nhận có hẹn ngày giải quyết
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, thụ lý giải quyết và trả kết quả lại cho công dân theo hẹn
Đơn đề nghị giải quyết chính sách
Sổ trợ cấp, bằng khen, huân huy chương kháng chiến, Huân huy chương chiến thắng
Bản khai thân nhân (nếu là thân nhân)
Bản sao (có chứng thực) Hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người đề nghị
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-099204-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32