Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-099223-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ Lao động Thương binh và xã hội cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, làm đơn đề nghị và nộp đầy đủ hồ sơ tại bộ phận Ủy ban nhân dân cấp xã, nhận phiếu biên nhận và hẹn thời gian trả
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ; thụ lý giải quyết; trả đơn đề nghị giải quyết đã xác nhận cho công dân theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có công với cách mạng, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến, nuôi dưỡng liệt sỹ phải còn sống tại thời điểm làm thủ tục giải quyết chế độ
Giấy tờ phải nộp
Đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách
Bản khai người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến
Bản khai thân nhân liệt sỹ (nếu là thân nhân)
Giấy tờ phải xuất trình
Bản sao bằng “Tổ quốc ghi công”, hoặc bằng khen, huân huy chương
Hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người đề nghị
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-099223-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30