Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-100522-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống Bưu Chính hoặc Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 16 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, chuyển giao phòng TNMT: 01 ngày
Bước 2: Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường: Thời gian 11 ngày
Bước 3: Trình lãnh đạo UBND quận ký: Thời gian 03 ngày
Bước 4: Vào sổ, đóng dấu, Chuyển kết quả về bộ phận Một cửa: 0.5 ngày
Bước 5: Trả kết quả tại bộ phận 1 cửa: 0,5 ngày
Phiếu xử lý đơn thư (bản gốc)
Đơn kiến nghị (tự viết, bản gốc)
Trích lục vị trí (bản gốc)
Báo cáo đề xuất, tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn (bản gốc)
Biên bản hoà giải cấp xã, Hội đồng tư vấn cấp xã
Các Biên bản làm việc, kiểm tra, xác minh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết tranh chấp đất đai - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-100522-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23