Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-100523-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký đất và nhà
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không kể thời gian GPMB, xây dựng hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường lập thông báo thu hồi đất và lập tờ trình UBND cấp huyện; Sau 10 ngày làm việc UBND cấp huyện có Quyết định và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi đất; Biên bản bàn giao đất; Trích lục bản đồ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ nộp tại phòng Tài nguyên môi trường Cấp huyện
Bước 2: Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Xác minh thực địa, lập tờ trình UBND cấp huyện ra Quyết định thu hồi, giao đất cho UBND xã để xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Bước 3: Bàn giao đất cho UBND xã
Bước 4: Thực hiện giải phóng mặt bằng
Bước 5: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn đóng góp của các hộ gia đình, cá nhân làm nhà ở, chuyển Văn phòng đăng ký đất và nhà làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính chuyển cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính; các hộ dân nộp nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế vào ngân sách Nhà nước
Bước 6: Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện xác định giá trị còn lại của giá trị đã đầu tư vào đất hoặc tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo quy định cho người bị thu hồi đất
Bước 7: Bàn giao đất trên thực địa cho các hộ dân
Bước 8: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân
Đơn xin giao đất làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được UBND xã nơi có đất xác nhận về nhu cầu sử dụng đất
Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã xin giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn cho nhân dân trong xã (bản gốc)
Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng khu đất tỷ lệ 1/500 (do đơn vị tư vấn có chức năng lập) được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt (bản gốc)
Nghị quyết họp Hội đồng xét duyệt giao đất giãn dân của xã (bản chính)
Văn bản giới thiệu địa điểm hoặc thoả thuận quy hoạch kiến trúc của Sở quy hoạch kiến trúc; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ; Quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt
Danh sách các hộ gia đình, cá nhân (có hộ khẩu thường trú tại xã) đề nghị được xét giao đất làm nhà ở nông thôn đã được công khai theo quy định
Thông báo công khai (bản chính)
Biên bản kết thúc công khai
Kèm theo toàn bộ hồ sơ của từng hộ gia đình cá nhân xin giao đất ở nông thôn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất ở
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 25.000 đ/GCN
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi đất, giao đất làm nhà ở nông thôn - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-100523-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
13