Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-100802-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Cấp quận, huyện (chỉ áp dụng đối với các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội cũ)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 01 ngày)
Bước 2: Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian 16 ngày). Cụ thể:
+ Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế tại hiện trường: Thời gian 14 ngày.
+ Lãnh đạo Phòng xét duyệt: Thời gian 02 ngày
Bước 3: Trình ký Lãnh đạo UBND Quận: Thời gian 02 ngày
Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 01 ngày )
Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nôi dung Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cần nêu rõ lý do (mẫu A8)
Văn bản pháp lý về tư cách chủ thể của đơn vị xin phép (nếu có thay đổi so với thời điểm cấp phép); Văn bản pháp lý về chức năng hoạt động trong lĩnh vực địa chất thủy văn hoặc môi trường nước của đơn vị tư vấn lập Đề án, báo cáo (nếu có)
Giấy phép đã được cấp
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh
Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp xin gia hạn) theo mẫu B11.1
Đề án xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép (đối với trường hợp xin điều chỉnh) theo mẫu B11.2
Người đến giao dịch phải có giấy giới thiệu của đơn vị xin cấp phép
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 50.000 đồng/giấy
Lệ phí thẩm định - Công trình có lưu lượng từ 100m3 đến 500m3/ngày đêm: 450.000 đồng - Công trình có lưu lượng nhỏ hơn 100m3/ngày đêm: 150.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
24