Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-101085-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Cấp quận, huyện (chỉ áp dụng đối với các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội cũ)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 01 ngày)
Bước 2: - Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường (thời gian 16 ngày). Cụ thể:
+ Công việc 1: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ; kiểm tra năng lực thực tế của tổ chức, cá nhân xin phép hành nghề (thời gian 14 ngày)
+ Công việc 2: Lãnh đạo Phòng xét duyệt (thời gian 02 ngày )
Bước 3: Trình ký (Chủ tịch hay Phó chủ tịch phụ trách): Thời gian 02 ngày
Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 01 ngày )
Đơn xin phép hành nghề khoan nước dưới đất
Bản sao công chứng quyết định thành lập tổ chức và đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp
Bản tường trình về năng lực kỹ thuật
Người đến giao dịch phải có giấy giới thiệu của đơn vị xin cấp phép
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn trong hoạt động khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật: Mẫu 1c: Quyết định số 17/2006/QĐ – BTNMT ngày 12/10/2006
Tải về
Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật hành nghề khoan nước dưới đất: Mẫu 1b: Quyết định số 17/2006/QĐ – BTNMT ngày 12/10/2006
Tải về
Đơn đề nghị cấp phép hành nghề: mẫu tờ khai 1a: Quyết định số 17/2006/QĐ – BTNMT ngày 12/10/2006
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 100.000 đồng/ giấy phép
Lệ phí thẩm định 700.000 đồng/hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô nhỏ (quy định tại Quyết định số 17/2006/QĐ – BTNMT ngày 12/10/2006) - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-101085-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21