Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-101092-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, chuyển giao phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý (thời gian 01 ngày)
Bước 2: Thụ lý tại phòng Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 26 ngày. Cụ thể:
+ Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ; kiểm tra thực tế tại hiện trường: Thời gian 24 ngày.
+ Lãnh đạo Phòng xét duyệt: Thời gian 02 ngày.
Bước 3: Trình ký Lãnh đạo UBND Quận: Thời gian 02 ngày
Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả về bộ phận Một cửa để trả cho công dân, tổ chức (thời gian 01 ngày)
Đơn đề nghị cấp phép xả nước thải vào nguồn nước (mẫu A4)
Bản kết quả phân tích chất lượng nguồn nước khai thác tại thời điểm xin cấp phép (bản chính)
Giấy giới thiệu người đến giao dịch của đơn vị xin phép; Văn bản pháp lý về tư cách chủ thể của đơn vị xin phép; Văn bản pháp lý về chức năng hoạt động trong lĩnh vực môi trường nước của đơn vị tư vấn lập Đề án, Báo cáo
Kết quả phân tích chất lượng nước thải vào lưu vực nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép
Đề án xả nước thải vào lưu vực nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải để đạt tiêu chuẩn quy định (phụ lục mẫu B8.1); Trường hợp đang xả nước thải vào lưu vực nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải (phụ lục mẫu B8.2); phương án công nghệ xử lý nước thải để đạt quy chuẩn xả thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép
Bản đồ vị trí công trình tỷ lệ từ 1/10.000 hoặc bản đồ có tỷ lệ lớn hơn, có thể hiện ranh giới khu đất, toạ độ điểm xả và hướng đường dẫn tới nguồn tiếp nhận
Báo cáo đánh giá tác động môi trường , đề án bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Bản sao công chứng giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nơi đặt công trình xả nước thải; Trường hợp đất tại nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho chủ sử dụng đất giữa tổ chức cá nhân xả nước thải với tổ chức cá nhân có quyền sử dụng đất, được UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xác nhận
Người đến giao dịch phải có giấy giới thiệu của đơn vị xin cấp phép
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước, đã có công trình xử lý nhưng chưa có giấy phép): Mẫu B8.2 ban hành theo Quyết định số 195/2005/QĐ-UBND
Đề án xả nước thải vào nguồn nước: Mẫu B8.1 ban hành theo Quyết định số 195/2005/QĐ-UBND
Tải về
Đơn đề nghị cấp phép: Mẫu A4 ban hành theo Quyết định số 195/2005/QĐ-UBND
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Công trình có lưu lượng nhỏ hơn 100m3/ngày đêm 300.000 đồng
Lệ phí cấp giấy phép 100.000 đồng/giấy
Lệ phí thẩm định: Công trình có lưu lượng từ 100m3 đến 500m3/ngày đêm 900.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép xả nước thải sinh hoạt vào nguồn nước với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm; nước thải công nghiệp với lưu lượng dưới 100m3/ngày đêm - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-101092-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27