Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-103288-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài Chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: hời hạn theo thực tế: 07 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với Tổ chức có tài sản thanh lý: + Nộp hồ sơ đề nghị thanh lý;
+ Nhận Quyết định thanh lý tài sản;
+ Tổ chức thanh lỳ tái sản:
+ Báo cáo kết quả thanh lý tài sản
Đối với Chi Cục Quản lý công sản: + Nhận Hồ sơ;
+ Thụ lý hồ sơ;
+ Ban hành Quyết định thanh lý tài sản
Văn bản đề nghị thanh lý của đơn vị trực tiếp quản lý tài sản xin thanh lý
Bảng kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thanh lý kèm theo hồ sơ giấy tờ liên quan đến tài sản
Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này (Bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thanh lý tài sản nhà nước - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-103288-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
63