Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-115858-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thời điểm xin đăng ký lại việc kết hôn của đương sự
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp cần xác minh thì có thể kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn (Cấp cho mỗi bên nam, nữ 01 bản chính (Đăng ký lại))
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc
Bước 3: Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch thụ lý và giải quyết hồ sơ trong 02 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn thụ lý hồ sơ kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc
Bước 4: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trình lãnh đạo ký trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho công dân đúng hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hai bên nam nữ đề nghị đăng ký lại việc kết hôn phải còn sống tại thời điểm đăng ký lại việc kết hôn
Khi đăng ký lại việc kết hôn các bên đương sự phải có mặt
Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn trước đây
Sự kiện đăng ký lại đã được đăng ký nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất, hoặc hư hỏng không sử dụng được
- Giấy tờ phải nộp:
+ Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (theo mẫu)
+ Xác nhận của UBND cấp xã, nơi đã đăng ký việc kết hôn trước đây
+ Bản sao hợp lệ giấy kết hôn cũ (nếu có)
+ CMND/hộ khẩu của người đăng ký lại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc kết hôn - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-115858-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17