Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-118751-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán bộ tư pháp, hộ tịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trong trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và nhận phiếu hẹn trả kết quả TTHC
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển Bộ phận Tư pháp- Hộ tịch thụ lý hồ sơ ngay trong buổi làm việc
Bước 3: Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch thụ lý và giải quyết hồ sơ trong 02 ngày làm việc, trường hợp cần xác minh thì thời hạn thụ lý hồ sơ kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc
Bước 4: Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch trình lãnh đạo ký trong 1/2 ngày làm việc sau đó chuyển ngay về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho công dân đúng hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện thay đổi giám hộ:
- Người giám hộ không còn đủ các điều kiện quy định tại điều 60 của Bộ Luật Dân sự, tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động
- Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích, tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động;
- Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ
- Người giám hộ đề nghị được thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ
- Giấy tờ phải nộp:
+ Tờ khai đăng ký thay đổi giám hộ (theo mẫu)
+ Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây (bản chính)
+ Các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện thay đổi, chấm dứt giám hộ
+ Bản sao (có chứng thực) hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người giám hộ, hộ khẩu của người được giám hộ
+ Bản danh mục tài sản của người được giám hộ (nếu khi công nhận giám hộ trước đây có ghi)
+ Danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ (nếu người được giám hộ có tài sản riêng)
- Giấy tờ phải xuất trình:
+ Sổ hộ khẩu. CMND của người được giám hộ và người giám hộ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc chấm dứt giám hộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi giám hộ - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-118751-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
11