Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-133361-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã (không phân định theo địa giới hành chính)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cán Bộ Tư pháp – Hộ tịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu chứng thực trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính – UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ngay sau khi nhận hồ sơ hợp lệ
- Trường hợp cần yêu cầu chứng thực số lượng lớn thì được hẹn lại nhưng không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt đã được chứng thực theo đúng quy định; Trường hợp từ chối thực hiện , người thực hiện phải giải thích rõ về lý do từ chối bằng văn bản và hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính” – UBND cấp xã
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định thì viết phiếu hẹn trả kết quả cho công dân
+ Trường hợp hồ sơ còn thiếu , không hợp lệ cần bổ sung thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm viết giấy hướng dẫn công dân bổ sung , hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới bộ phận chuyên môn giải quyết theo quy định
Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa, bộ phận chuyên môn kiểm tra hồ sơ, giải quyết và chuyển kết quả theo đúng thời gian quy định
+ Trường hợp cần xác minh ,bộ phận chuyên môn có thông tin kịp thời tới bộ phận một cửa để thông báo hoặc hẹn lại thời gian trả kết quả (so với giấy hẹn – nếu cần) cho công dân
Bước 5: Sau khi nhận kết quả từ bộ phận chuyên môn, bộ phận trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính dùng để đối chiếu khi chứng thực bản sao gồm:
- Bản chính cấp lần đầu
- Bản chính cấp lại
- Bản chính đăng ký lại
Những trường hợp không được chứng thực bản sao từ bản chính:
- Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc giả mạo
- Bản chính đã bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung
- Bản chính không được phép phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật
- Đơn, thư và các giấy tờ do cá nhân tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
- Các giấy tờ, văn bản khác mà pháp luật quy định không được sao
1. Giấy tờ phải nộp :
- Bản photo/bản in, bản đánh máy vi tính/bản đánh máy hoặc bản viết tay giấy tờ cần chứng thực (Nội dung các giấy tờ này đầy đủ, chính xác như bản chính)
2.Giấy tờ phải xuất trình
- Bản chính (của các giấy tờ cần chứng thực)
Số bộ hồ sơ: Theo yêu cầu của công dân
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính -2.000đ/trang - Từ trang thứ 3 trở đi: thu 1.000đ/trang. - Tối đa thu không quá 100.000đ/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [255]
Đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản - Hà Nội
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền uỷ ban nhân dân xã - Hà Nội
Xác định ranh giới thửa đất sử dụng ổn đinh, không tranh chấp khi làm thủ tục công nhận quyển sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Hà Nội
Xác nhận đơn đính chính, thu hồi giấy chứng nhận - Hà Nội
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (Trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của ỦY ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật) - Hà Nội
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật) - Hà Nội
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (Trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật) - Hà Nội
Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã - Hà Nội
Xác nhận đơn vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội cho thân nhân liệt sỹ - Hà Nội
Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ - Hà Nội
Đề nghị xác nhận bản khai giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 01/01/1995 - Hà Nội
Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng - Hà Nội
Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần - Hà Nội
Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến - Hà Nội
Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 15 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương - Hà Nội
Xác nhận thân nhân người có công hưởng trợ cấp ưu đãi giáo dục đào tạo - Hà Nội sửa đổi
Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương - Hà Nội
Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và tù đày - Hà Nội
Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần và mai táng phí đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần - Hà Nội
Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng - Hà Nội
Cấp mới/cấp lại thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Hà Nội
Chỉ định Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả, chè an toàn (đối với Tổ chức đăng ký hoạt động trên địa bàn 01 tỉnh) - Hà Nội
Giao rừng đối với tổ chức - Hà Nội
Thẩm định hồ sơ báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí điện tử của cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố - Hà Nội
Thẩm định hồ sơ báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp lại sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động báo chí điện tử của cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố - Hà Nội
Thẩm định hồ sơ báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông việc cấp Giấy phép chuyên trang báo chí điện tử của các cơ quan báo chí thuộc Thành phổ - Hà Nội
Thẩm định hồ sơ báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung giấy phép chuyên trang báo chí điện tử của cơ quan báo chí thuộc Thành phố - Hà Nội
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội - Hà Nội
Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề công lập - Hà Nội
Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trường trung cấp nghề tư thục - Hà Nội
Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề công lập - Hà Nội
Thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo khác thuộc trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn Thành phố - Hà Nội
Cấp giấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở giết mổ động vật, sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với khu cách ly kiểm dịch nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thức ăn chăn nuôi - Hà Nội
Bổ sung hộ tịch (đối với những trường hợp đăng ký khai sinh từ 1911 đến 31/7/1956 trên địa bàn 36 phố cổ Hà Nội) - Hà Nội
Cải chính hộ tịch (đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch từ 1911 - đến 31/7/1956 thuộc địa bàn 36 phố cổ Hà Nội hiện đang lưu giữ tại Sở Tư pháp) - Hà Nội
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh (trường hợp đăng ký khai sinh từ năm 1911 - đến 31/7/1956 thuộc 36 phố cổ Hà Nội hiện đang lưu trữ tại Sở Tư pháp) - Hà Nội
Thay đổi họ, tên, chữ đệm trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh (đối với những trường hợp đăng ký khai sinh từ 1911 đến 31/7/1956 trên địa bàn 36 phố cổ Hà Nội) - Hà Nội
Cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên - Hà Nội
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt nam; Thông báo thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nội
Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư - Hà Nội
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội
Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội
Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Hà Nội
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Hà Nội
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch - Hà Nội
Thay đổi hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) - Hà Nội
Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên - Hà Nội
Xác định lại dân tộc - Hà Nội
Xác định lại giới tính - Hà Nội
Đăng ký khai sinh quá hạn - Hà Nội
Đăng ký lại việc tử - Hà Nội
Đăng ký nhận con nuôi (đối với trẻ em tại gia đình/trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng) - Hà Nội
Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà nội - Hà Nội
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Hà Nội
Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Hà Nội
Chấp thuận đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại được đầu tư bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội có số lượng nhà ở từ 500 - 2.500 căn thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (Trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư) - Hà Nội
Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung nội dung chấp thuận đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với Dự án phát triển nhà ở thương mại được đầu tư bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội có số lượng nhà ở từ 500 - 2.500 căn (Trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư) - Hà Nội
Thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Hà Nội
Cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe - Hà Nội
Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp - Hà Nội
Đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ quốc phòng cấp - Hà Nội
Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài - Hà Nội
Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Hà Nội
Cấp giấy phép xe tập lái - Hà Nội
Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 - Hà Nội
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 - Hà Nội
Cấp điều chỉnh lưu lượng đào tạo lái xe ôtô đến 20% - Hà Nội
Cấp mới giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Hà Nội
Cấp mới và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm - Hà Nội
Cấp mới và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm - Hà Nội
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Hà Nội
Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu - Hà Nội
Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Hà Nội
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, chế biến chè an toàn - Hà Nội
Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật - Hà Nội
Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Hà Nội
Tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi - Hà Nội
Cấp Giấy xác nhận đăng ký văn phòng điều hành công trình cho nhà thầu nước ngoài nhận thầu tại Hà Nội - Hà Nội
Thành lập trường trung cấp nghề công lập thuộc Thành phố - Hà Nội
Thành lập trường trung cấp nghề tư thục trên địa bàn Thành phố - Hà Nội
Thành lập trung tâm dạy nghề công lập thuộc Thành phố - Hà Nội
Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn Thành phố - Hà Nội
Đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục - Hà Nội
Đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Đăng ký nhận con có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân - Hà Nội
Tuyển chọn công dân vào công an nhân dân - Hà Nội
Đăng ký thường trú đối với trường hợp mới sinh - Hà Nội
Giấy phép thăm dò khoáng sản - Hà Nội
Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản - Hà Nội
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Hà Nội
Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản - Hà Nội
Giấy phép khai thác khoáng sản - Hà Nội
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Hà Nội
Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản - Hà Nội
Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản - Hà Nội
Xác nhận có quốc tịch Việt Nam - Hà Nội
Cấp Giấp xác nhận là người gốc Việt Nam - Hà Nội
Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng - Hà Nội
Cấp giấy phép hoạt động in - Hà Nội
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Hà Nội
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Hà Nội
Thẩm định và phê duyệt phương án cổ phần hóa (Chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần) - Hà Nội
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã - Hà Nội
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Hà Nội
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Hà Nội
Đăng ký hợp tác xã - Hà Nội
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã - Hà Nội
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) - Hà Nội
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã - Hà Nội
Đăng ký khi hợp tác xã chia - Hà Nội
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Hà Nội
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã - Hà Nội
Đăng ký khi hợp tác xã tách - Hà Nội
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị mất) - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Hà Nội
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện (khi bị hư hỏng) - Hà Nội
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập - Hà Nội
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Hà Nội
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Hà Nội
Đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Hà Nội
Cấp lại giấy phép hoạt động in - Hà Nội
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Hà Nội
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Hà Nội
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng do Sở Xây dựng cấp - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, tượng đài, tranh hoành tráng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng di dời công trình thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình theo tuyến thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng cho dự án thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng di dời công trình thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân cấp huyện - Hà Nội
Gia hạn thời gian tồn tại công trình được Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp Giấy phép xây dựng tạm - Hà Nội
Gia hạn giấy phép xây dựng do Ủy ban Nhân dân xã cấp - Hà Nội
Cấp lại giấy phép xây dựng do Ủy ban Nhân dân xã cấp - Hà Nội
Điều chỉnh giấy phép xây dựng do Ủy ban Nhân dân xã cấp - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng cải tạo, sửa chữa nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân xã - Hà Nội
Cấp Giấy phép xây dựng di dời nhà ở nông thôn thuộc thẩm quyền Ủy ban Nhân dân xã - Hà Nội
Gia hạn thời gian tồn tại nhà ở nông thôn được Ủy ban Nhân dân xã cấp Giấy phép xây dựng tạm - Hà Nội
Gia hạn giấy phép xây dựng - Hà Nội
Cấp lại giấy phép xây dựng - Hà Nội
Cấp lại giấy phép xây dựng - Hà Nội
Điều chỉnh giấy phép xây dựng - Hà Nội
Gia hạn giấy phép xây dựng - Hà Nội
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm sản phẩm động vật (cấp Thành phố quản lý) - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm sản phẩm động vật với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (cấp Thành phố quản lý) - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm rau, quả và chè tươi (cấp Thành phố quản lý) - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm rau, quả và chè tươi (cấp Thành phố quản lý) - Hà Nội
Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật - Hà Nội
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản (cấp Thành phố quản lý) - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (cấp Thành phố quản lý) - Hà Nội
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp quận, huyện, thị xã quản lý) - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (cấp quận, huyện, thị xã quản lý) - Hà Nội
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản (cấp xã, phường, thị trấn quản lý) - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (cấp xã, phường, thị trấn quản lý) - Hà Nội
Cấp lại Bản chính Giấy khai sinh - Hà Nội
Đăng ký thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người từ 14 tuổi trở lên - Hà Nội
Đăng ký kết hôn - Hà Nội
Thay đổi họ, tên, chữ đệm cho người dưới 14 tuổi - Hà Nội
Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi - Hà Nội
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật - Hà Nội
Cấp bản sao từ sổ gốc - Hà Nội
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Hà Nội
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Hà Nội
Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) - Hà Nội
Đăng ký nhận cha, mẹ, con (con chưa thành niên/đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự nhận cha, mẹ) - Hà Nội
Đăng ký nhận con - Hà Nội
Đăng ký lại việc sinh - Hà Nội
Đăng ký lại việc kết hôn - Hà Nội
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Hà Nội
Đăng ký nuôi con nuôi thực tế - Hà Nội
Cấp bản sao từ sổ gốc - Hà Nội
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Hà Nội
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (đối với những trường hợp đăng ký hộ tịch từ 1911 đến 31/7/1956 trên địa bàn 36 phố cổ Hà Nội) - Hà Nội
Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải Giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Thay đổi họ, tên, chữ đệm có yếu tố nước ngoài - Hà Nội
Xác định lại dân tộc (đối với những trường hợp đăng ký khai sinh từ 1911 đến 31/7/1956 trên địa bàn 36 phố cổ Hà Nội) - Hà Nội
Thông báo việc có quốc tịch nước ngoài - Hà Nội
Đề nghị bổ nhiệm công chứng viên đối với người được miễn đào tạo nghề công chứng, người được miễn tập sự hành nghề công chứng - Hà Nội
Đề nghị bổ nhiệm lại Công chứng viên - Hà Nội
Đăng ký thành lập Văn phòng Công chứng do 02 công chứng viên thành lập (loại hình công ty hợp danh)- Hà Nội
Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng - Hà Nội
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng - Hà Nội
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng - Hà Nội
Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Hà Nội
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng - Hà Nội
Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp - Hà Nội
Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp - Hà Nội
Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp - Hà Nội
Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp - Hà Nội
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật - Hà Nội
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật - Hà Nội
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật; Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật - Hà Nội
Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật - Hà Nội
Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Hà Nội
Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật; Văn phòng luật và Công ty luật - Hà Nội
Thay đổi nội dung Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Trung tâm tư vấn pháp luật; Văn phòng luật và Công ty luật - Hà Nội
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Hà Nội
Đăng ký chuyển đổi Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn (từ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang công ty Luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và ngược lại - Hà Nội
Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (Công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài); Công ty Luật nước ngoài tại Việt Nam - Hà Nội
Đăng ký hoạt động cho Chi nhánh Công ty Luật nước ngoài tại Việt Nam (Công ty mẹ có trụ sở tại Việt Nam) - Hà Nội
Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh - Hà Nội
Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn - Hà Nội
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư - Hà Nội
Cấp lại giấy Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm - Hà Nội
Tiếp nhận Công bố hợp quy giống cây trồng - Hà Nội
Thẩm định và phê duyệt hồ Sơ xác định giá trị doanh nghiệp (Chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần) - Hà Nội
Xác nhận sự phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội - Hà Nội
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội - Hà Nội
Cấp Giấy phép hoạt động điện lực - Hà Nội
Thẩm định thiết kế xây dựng công trình điện - Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Hà Nội

0
29