Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-136229-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Bước 1: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở có Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố; sau 9 ngày làm việc Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định.
Bước 2: Lập chỉ lệnh cắm mốc: 03 ngày làm việc.
Bước 3: Bàn giao mốc giới: 07 ngày làm việc.
Bước 4: Cấp trích lục Bản đồ: 07 ngày làm việc.
Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 15 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi đất, giao đất. Lệnh cắm mốc; Biên bản bàn giao đất; Trích lục bản đồ; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức:
Mua hồ sơ,nộp hồ sơ,lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Bước 2: Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết hồ sơ theo các bước sau:
Bước 1: Thẩm định hồ sơ, lập tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất.
Bước 2: Lập Chỉ lệnh cắm mốc giới cho tổ chức có quyết định cho thuê đất.
Bước 3: Bàn giao mốc giới.
Bước 4: Cấp trích lục Bản đồ.
Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ của Tổ chức phải có giấy giới thiệu của Đơn vị và Giấy chứng minh nhân dân
Bước 1:
1. Đơn xin giao đất; (theo mẫu).
2. Quyết định thành lập của tổ chức ( bản sao công chứng).
3. Trich sao quyết định đầu tư xây dựng cụng trinh quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước cú thẩm quyền gồm cỏc nội dung liờn quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phờ duyệt quy hoạch vị trớ đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Cụng an;
4. Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Cụng an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Cụng an uỷ nhiệm.
5. Văn bản giới thiệu địa điểm hoặc thoả thuận quy hoạch kiến trúc của Sở Quy hoạch Kiến trúc; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ và Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định ( bản chính).
6. Trích lục bản đồ Địa chính tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2.000 do Văn phòng đăng ký đất nhà cấp; trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì do đơn vị có tư cách pháp nhân lập Bản đồ hiện trạng, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và xác nhận đối với Bản đồ lập kể từ ngày 02/11/2008 - ngày Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành; (bản chính)
7. Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: (đối với các trường hợp đất thu hồi hiện do các tổ chức, cá nhân đang sử dụng) do các Tổ chức phát triển quỹ đất; hoặc do tổ chức, cá nhân được giao làm chủ đầu tư sử dụng đất lập, được Uỷ ban nhân dân quận, huyện phê duyệt ( theo quy định tại Điều 7, 8 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội) ( bản chính).
8. Thông báo về việc thu hồi đất của Uỷ ban nhân dân quận, huyện: Sau khi phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xét duyệt, Uỷ ban nhân dân quận, huyện nơi có đất có trách nhiệm thông báo ngay (bằng Văn bản) cho người đang sử dụng đất biết lý do thu hồi đất; dự kiến về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phương án chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm. (Thông báo đã được công bố 5 ngày) ( bản chính).
Các hồ sơ của bước trước làm cơ sở thực hiện bước sau và được bổ sung theo các bước như sau
Bước 2: Lập Chỉ lệnh cắm mốc giới cho tổ chức có quyết định cho thuê đất
11. Văn bản xác nhận đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân quận, huyện. (Bản chính)
12. Bản phô tô Bản vẽ mặt bằng khu đất được thuê ghi tại quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân Thành phố ( 03 bản phô tô đúng tỷ lệ)
Bước 3: Bàn giao mốc giới.
13. Phương án cắm mốc giới được đơn vị đo đạc lập. (bản chính)
14. Bản thảo Biên bản bàn giao mốc giới của đơn vị đo đạc
Bước 4 và 5: Cấp trích lục Bản đồ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp trích lục bản đồ 10.000đ/1 bản đối với tổ chức
Lệ phí địa chính cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đ/GCN
Lệ phí thẩm định hồ sơ 1.000đ/m2
Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính Thành phố 500 đ/m2
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-136229-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23