Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-136248-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (nơi không có Trung tâm phát triển quỹ đất)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Bước 1: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở có Tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố; sau 9 ngày làm việc Ủy ban nhân dân Thành phố có Quyết định.
Bước 2: Lập chỉ lệnh cắm mốc: 03 ngày làm việc.
Bước 3: Bàn giao mốc giới: 07 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm phát triển quỹ đất. Lệnh cắm mốc; Biên bản bàn giao đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức
Mua hồ sơ - nộp hồ sơ - lấy Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính
Bước 2: Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết hồ sơ theo các bước sau
Bước 1: Thẩm định hồ sơ, lập tờ trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thu hồi đất, giao đất.
Bước 2: Lập Chỉ lệnh cắm mốc giới cho tổ chức có quyết định cho thuê đất.
Bước 3: Bàn giao mốc giới.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đến nộp hồ sơ hoặc nhận kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường, cán bộ của Tổ chức phải có giấy giới thiệu của Đơn vị và Giấy chứng minh nhân dân
Bước 1:
1. Văn bản xin trả lại đất hoặc Quyết định giải thể, phá sản tổ chức của cơ quan cơ quan có thẩm quyền.
2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có).
Các hồ sơ của bước trước làm cơ sở thực hiện bước sau và được bổ sung theo các bước như sau
Bước 2: Lập Chỉ lệnh cắm mốc giới cho tổ chức có quyết định cho thuê đất
3. Bản phô tô Bản vẽ mặt bằng khu đất được thuê ghi tại quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân Thành phố ( 03 bản phô tô đúng tỷ lệ)
Bước 3: Bàn giao mốc giới
4. Phương án cắm mốc giới được đơn vị đo đạc lập. (bản chính)
5. Bản thảo Biên bản bàn giao mốc giới của đơn vị đo đạc.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi đất đối với tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất hoặc người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-136248-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19