Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-141020-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc: Tại Sở Tài nguyên và môi trường: 23 ngày làm việc; Tại Ủy ban nhân dân thành phố: 07ngày làm việc. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung tài liệu hoặc lấy ý kiến của các Sở, ngành: 10 ngày làm việc. Sau khi khách hàng bổ sung đầy đủ tài liệu: 30 ngày làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường: 23 ngày làm việc; Ủy ban nhân dân Thành phố: 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân:
+ Hoàn thiện hồ sơ và tờ khai theo mẫu;
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của sở tài nguyên và môi trường;
+ Nhận phiếu hẹn.
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường:
+ Tiếp nhận hồ sơ và tờ khai theo mẫu của tổ chức;
+ Giao giấy hẹn.
Giấy giới thiệu
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản (KS14)
Văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền khai thác khoáng sản (bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật)
Văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế
Bản đồ hiện trạng khai thác kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng sản đến thời điểm xin được tiếp tục quyền khai thác khoáng sản
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
2.000.000đ

0
25