Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-142930-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Tài chính Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở, ngành thuộc Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính số 38B Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội;
Thời hạn giải quyết: 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Trình Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt giá trị doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với doanh nghiệp:
- Nộp đủ hồ sơ theo yêu cầu;
- Nhận phiếu hẹn;
- Nhận kết quả khi đến hẹn.
Bước 2: Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp
- Chuyển Chi cục Tài chính doanh nghiệp thẩm định; Có ý kiến trả lời bằng văn bản về kết quả thẩm định hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp
- Thẩm định phương án bán doanh nghiệp, trình UBND Thành phố
- Trả kết quả.
Giấy tờ pháp lý, hợp đồng chưa thanh lý, các Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và đất đai của doanh nghiệp, (bản sao có công chứng)
Biên bản kiểm kê, xác định số lượng tài sản hiện có tại doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp; báo cáo đánh giá thực trạng và phân loại tài sản có thể tiếp tục sử dụng, tài sản thanh lý, nhượng bán. (bản chính)
Bảng đối chiếu và phân loại công nợ phải thu, phải trả; danh sách chủ nợ và số nợ phải trả, số nợ phải thu, trong đó chia ra nợ có khả năng thu hồi và nợ không có khả năng thu hồi và kiến nghị biện pháp xử lý. (bản chính)
Báo cáo tài chính quý gần nhất; phương án xử lý tài sản, tài chính, công nợ và xác định giá trị doanh nghiệp theo các nguyên tắc quy định tại Nghị định số 109/2008/NĐ-CP. (bản chính)
Phương án sắp xếp số lao động hiện có của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 109/2008/NĐ-CP. (bản chính)
Dự toán chi phí bán doanh nghiệp theo chế độ quy định. (bản chính)
Hợp đồng thuê đơn vị thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp (gọi tắt là đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp) (nếu có) (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện bán doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-142930-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Tài chính Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
44