Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-143734-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Hà nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính Hà nội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Kho bạc nhà nước Hà Nội
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, số 38B Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội;
+ Tiếp nhận hồ sơ qua mạng Internet theo hệ thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3 (truy cập qua Cổng thông tin điện tử sotaichinh.hanoi.gov.vn); Trả kết quả thủ tục hành chính, tại Bộ phận tiếp nhận, hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, số 38B Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội;
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký mã số hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các đơn vị có quan hệ với ngân sách Thành phố
Gửi hồ sơ
Sở Tài chính Hà Nội
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị duyệt mã số đủ điều kiện theo quy định.
Bước 2: Sở Tài chính Hà Nội:
+ Tiếp nhận hồ sơ đề nghị duyệt mã số đủ điều kiện theo quy định.
+ Thẩm tra hồ sơ và in giấy chứng nhận đăng ký mã số.
+ Trình lãnh đạo sở duyệt kết quả cấp mã.
+ Trả kết quả TTHC.
Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa
Trường hợp cấp lần đầu:
+ Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (Mẫu số 01- MSNS-BTC);
+ Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách) (Mẫu số 08A- MSNS-BTC)
+ 01 bản sao quyết định thành lập đơn vị (Bản sao công chứng hoặc bản sao đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định).
+ 01 bản sao quyết định giao dự toán kinh phí được cấp. (Bản sao công chứng hoặc bản sao đóng dấu sao y bản chính của cơ quan ra quyết định).
Nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa
Trường hợp cấp lại:
+ Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Mẫu số 07-MSNS-BTC)
+ Công văn gửi cơ quan Tài chính đề nghị cấp lại giấy chứng nhận mã số nêu rõ: tên đối tượng được cấp mã số; mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã được cấp; địa chỉ, số điện thoại liên hệ; nếu giấy chứng nhận đăng ký mã số bị mất thì nêu rõ nguyên nhân mất; nếu chỉ tiêu trên giấy chứng nhận mã số thay đổi thì nêu rõ nội dung chỉ tiêu thay đổi.
+ Giấy chứng nhận đăng ký mã số cũ
Nhận hồ sơ qua mạng Internet:
- Khai báo biểu mẫu trên hệ thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến mức 3,
+ Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.pdf (nếu có).
+ Đính kèm hồ sơ liên quan dạng file *.doc.
- Gửi hồ sơ bản giấy (như phần a1) khi đến nhận kết quả.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng thống kê đơn vị đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách, đơn vị dự toán, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách)
Tải về
Mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, đơn vị khác có quan hệ với ngân sách
Tải về
Mẫu tờ khai thay đổi thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-143734-TT
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
23