Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-143868-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng An toàn bức xạ và Hạt nhân
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ theo quy định tại Thông tư 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký và cấp giấy phép các các hoạt động liên quan đến bức xạ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa”. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiếp tục hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện lại hồ sơ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 –thứ 6)
Bước 2: Hồ sơ được chuyển cho phòng chuyên môn để thụ lý, giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
Bước 3: Bộ phận “một cửa” thu tiền lệ phí và phí thẩm định an toàn bức xạ và trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp
Đáp ứng đủ các điều kiện đảm bảo an toàn bức xạ:
+ Máy X quang đạt yêu cầu sử dụng.
+ Phòng đặt máy X quang đảm bảo không để lọt tia bức xạ vượt quá quy định.
+ Nhân viên bức xạ tiếp tục được đo liều bức xạ cá nhân và kiểm tra sức khỏe theo định kỳ
Hoàn thành hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép
Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự
Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phù hợp với chức năng hoạt động, đăng ký hành nghề hoặc đăng ký kinh doanh
Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo mẫu 01- II/ATBXHN
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo mẫu 01-I/ATBXHN
Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 06-I/ATBXHN
Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 02-III/ATBXHN
Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề
Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân
Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.
(Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực trong thời gian xử lý hồ sơ. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt. Bản sao, bản dịch phải được công chứng hoặc có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp giấy phép)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo Mẫu 02- III/ATBXHN
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo Mẫu 01- II/ATBXHN
Tải về
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo Mẫu 01-I/ATBXHN
Tải về
Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo Mẫu 06-I/ATBXHN, Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 100.000 đồng/giấy
Phí thẩm định an toàn bức xạ để cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ + Thiết bị X-quang chụp răng, chụp vú, di động 1.500.000đ/thiết bị. + Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường, thiết bị đo mật độ loãng xương: 2.000.000đ/thiết bị. + Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình: 4.000.000đ/thiết bị. + Thiết bị X quang chụp cắt lớp vi tính: 6.000.000đ/thiết bị. (Trường hợp một cơ sở bức xạ đề nghị cấp giấy phép tiến hành một công việc có nhiều nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành đồng thời nhiều công việc bức xạ, thì mức thu phí được tính như sau: a) Đối với giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 2 đến 3 nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành từ 2 đến 3 công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 95% mức thu quy định tại biểu trên; b) Đối với giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 4 đến 5 nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành 4 đến 5 công việc bức xạ thì áp dụng mức thu bằng 90% mức thu quy định tại biểu trên; c) Đối với giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 6 nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành 6 công việc bức xạ trở lên thì áp dụng mức thu bằng 85% mức thu quy định tại biểu trên. Ví dụ: Một cơ sở xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ để được phép nhập khẩu 4 chất phóng xạ thuộc nhóm 2 và vận chuyển chất phóng xạ đó trong 18 kiện hàng. Phí thẩm định để cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sẽ được tính như sau: 90% x (4 x 1.000.000 + 18 x 1.000.000) = 19.800.000 đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

1
29