Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-144174-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng An toàn bức xạ và Hạt nhân
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa”. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiếp tục hướng dẫn để người đến nộp hoàn thiện lại hồ sơ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc (từ thứ 2 –thứ 6)
Bước 2: Hồ sơ được chuyển cho phòng chuyên môn để thụ lý, giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn
Bước 3: Bộ phận “một cửa” thu tiền lệ phí và phí thẩm định an toàn bức xạ và trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân xin gia hạn giấy phép
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đáp ứng đủ các điều kiện đảm bảo an toàn bức xạ:
+ Máy X quang đạt yêu cầu sử dụng.
+ Phòng đặt máy X quang đảm bảo không để lọt tia bức xạ vượt quá quy định.
+ Nhân viên bức xạ tiếp tục được đo liều bức xạ cá nhân và kiểm tra sức khỏe theo định kỳ.
+ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03/06/2008
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu 06-II/ATBXHN
Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ mẫu 02-III/ATBXHN
Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ theo Mẫu 02-III/ATBXHN
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo Mẫu 06- II/ATBXHN
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ 100.000 đồng
Phí thẩm định để gia hạn giấy phép, mức thu 75 % mức thu đối với cấp giấy phép mới
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Hà Nội
Số hồ sơ:
T-HNO-144174-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22