Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-HNO-147262-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nội
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Trực tiếp tại trụ sở Chi cục bảo vệ thực vật Hà Nội
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức: Nộp hồ sơ theo mẫu, nhận phiếu hẹn, lấy kết quả khi đến hẹn
Bước 2: Cơ quan hành chính nhà nước: Chi cục Bảo vệ thực vật tiếp nhận hồ sơ, thụ lý, thẩm định hồ sơ và trả kết quả khi đến hẹn
Chi cục bảo vệ thực vật thành lập hội đồng kiểm tra điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng gồm lãnh đạo đơn vị, cán bộ phụ trách kỹ thuật, đại diện đơn vị kiểm tra (người có thẩm quyền). Ra thông báo kiểm tra 15 ngày trước khi thực hiện kiểm tra. Bao gồm
Kiểm tra trang thiết bị, vật tư với các chỉ tiêu: chủng loại, nguồn gốc xuất xứ, số lượng, tình trạng trang thiết bị vật tư, thời hạn sử dụng, thông số kỹ thuật
Kho bảo quản hoá chất: kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật đối với địa điểm kho bảo quản hoá chất theo quy định (theo TCVN 5507-1991: hoá chất nguy hiểm - quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển)
An toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ gồm giấy chứng nhận của các cơ quan có thẩm quyền, nội quy và các trang thiết bị đảm bảo an toàn lao dộng, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ của đơn vị
Lập biên bản kiểm tra điều kiện hành nghề: ghi rõ nhận xét, đánh giá và kết luận của Hội đồng kiểm tra đối với từng nội dung cụ thể
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề XHKT căn cứ vào biên bản kiểm tra, kết luận của Hội đồng kiểm tra
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa của tổ chức hành nghề xông hơi khử trùng
Danh mục phương tiện, trang thiết bị hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa
Quy trình kỹ thuật xông hơi khử trùng bảo quản nội địa
Các giấy tờ khác do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp như: giấy chứng nhận về vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ
Bản sao chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa
Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp thẻ hành nghề xông hơi khử trùng bảo quản nội địa theo quy định
Giấy tờ khác liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp (cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
200.000 đ/1giấy chứng nhận

0
18